2019 Hesabatları

  • 2019 Pul Vəsait Hərəkəti
  • 2019 Kapital
  • 2019 Balans
  • 2019 Audit Rəyi
  • 2019 Mənfəət Zərər Hesabat