karyera

Biz karyera arzularınızın gerçəkləşməsində Sizə kömək edəcəyik!

Bizim şirkətimizdə hər bir əməkdaşın parlaq perspektivləri vardır və bu perspektivlərin həyata keçirilməsi yalnız onun şəxsi keyfiyətlərindən və uğur qazanmaq arzusundan asılıdır. Karyera fərdi nailiyyətlər və imkanlar üzərində qurulur.

Bizim önəm verdiyimiz dəyərlər!
  • Müştəri şirkətin və onun əmakdaşlarının rifahının rəhnidir
  • Kollektiv iş və fikirlərin ümumi məqsəd üzərində cəmləşdirilməsi
  • Hər növ dəyərləndirmə zamanı ölçülmüş mövqeyə üstünlük verilməsi
  • Vicdanlılıq və Dürüstlük
  • Fikir ayrılıqlarından daha keyfiyyətli həll yolları kimi istifadə edilməsi.
  • Ünsiyyətə açıq olmaq və xoş niyyətlilik
  • İnnovasiyalara qarşı peşəkar maraq

Müraciət üçün ərizə

Ərizənizi bura yükləyin

Yüklədiyiniz fayl doc, docx, PDF formatında olmaqla 2 MB-dan yuxarı ola bilməz.